Wystawy / Shows
 
Zgłoszenia - Entries
 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich
W wystawie mogą brać udział psy/suki określonych ras, zgodnie z decyzją Zarządu Głównego ZKwP.

Hunting-dogs National Show

Miasto - City, Date - Date

Kleszczów, 27-28.08.2022

Miejsce - Place

SOLPARK KLESZCZÓW, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów  >  http://solpark-kleszczow.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

12.08.2022

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.

Wystawcy krajowi
(płatność on-line w systemie lub wpływ na konto oddziału do dnia 12.08.2022)

- za pierwszego psa  120 zł
- za każdego następnego  110 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  60 zł
- za psa rasy polskiej 50 % opłaty podstawowej
- Konkurs Młody Prezenter  30 zł/dzień
- Konkurencje: Najlepsza Para, Najlepsza Grupa Hodowlana  30 zł


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

Foreign exhibitors - payment up to 12.08.2022:
- for the first dog  120 PLN
- for every additional dog  110 PLN

- minor puppy, puppy and veteran class  60 PLN
- Best Couple, Best Breeders Group  30 PLN
- Junior Handling  30 PLN/day


Konto bankowe - Bank account

35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EUR only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Sędziowanie grup / Division of groups

  27.08.2022 (sobota/Saturday) - grupy/groups: 4, 7, 8, Polski spaniel myśliwski

28.08.2022 (niedziela/Sunday) - grupy/groups: 3, 5, 6, 10

Planowana obsada sędziowska - Judges

FCI 3
28.08.2022

Zdenka Jilkova (CZ)

   

FCI 4
27.08.2022

Zdenka Jilkova (CZ)

   

FCI 5
28.08.2022

Zdenka Jilkova (CZ)

   

FCI 6
28.08.2022

Jaroslav Matyas (SK)

   

FCI 7
27.08.2022

Zdenka Jilkova (CZ)

   

FCI 8
27.08.2022

Jaroslav Matyas (SK)

   

FCI 10
28.08.2022

Zdenka Jilkova (CZ)

   

Rasy nieuznane
27.08.2022

Jaroslav Matyas (SK)
     Polski spaniel myśliwski

   

Młody Prezenter

sobota - Jaroslav Matyas (SK)
niedziela - Zdenka Jilkova (CZ)


 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 03-08-2022