Wystawy / Shows
 
Zgłoszenia - Entries
 
 
Wystawa - Show
  XXXIV Klubowa Wystawa Bokserów
34. Boxer Club Show

Miasto - City, Date - Date

Wawrzkowizna, 10.09.2022

Miejsce - Place

OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatowa  >  www.wawrzkowizna.com.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

14.08.2022

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


Wystawcy krajowi
(płatność on-line w systemie lub wpływ na konto oddziału do dnia 14.08.2022)

- za pierwszego psa  130 zł   
- za każdego następnego  110 zł  
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, honorowa  60 zł  
- Konkurencje hodowlane  bezpłatnie


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


Foreign exhibitors - payment up to 14.08.2022:
- for every dog  40 EUR
- minor puppy, puppy, veteran and honour class   30 EUR
- breeding competitions  free of charge


Konto bankowe - Bank account

35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EUR only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Planowana obsada sędziowska - Judges

Anna Bogucka (PL)
     
psy / males

Nikole Runge (DE)
     
suki / females
 


 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 12-07-2022