Wystawy / Shows
   
 
 
Wystawa - Show
  XXII Klubowa Wystawa Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych
22. Bavarian, Hanoverian Scenthound and Alpine Dachsbracke Club Show
 

Miasto - City, Date - Date

Wawrzkowizna, 19.09.2021

Miejsce - Place

OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatowa  >  www.wawrzkowizna.com.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

3.09.2021

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.

Wystawcy krajowi
(płatność on-line w systemie lub wpływ na konto oddziału do dnia 3.09.2021)

- za pierwszego psa  130 zł
- za każdego następnego  120 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  60 zł
- klasa weteranów  bezpłatnie
- za psa z tytułem CIB  60 zł
- konkurencje hodowlane  bezpłatnie


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

Foreign exhibitors - payment up to 3.09.2021:
- for the first dog  40 EUR
- for
every additional dog  35 EUR
- minor puppy, puppy and veteran class  20 EUR
- breeding competitions  free of charge


Konto bankowe - Bank account

  35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EUR only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Planowana obsada sędziowska - Judges

  Tadeas Maślanka (CZ)
   

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 17-09-2021