Wystawy / Shows
 
   
 
 
 
  OGRANICZENIA obowiązujące na terenie wystawy

1. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa należy dostosować godzinę przyjazdu na teren wystawy do planu sędziowania, w którym określona jest godzina rozpoczęcia oceny danej rasy. Ocena nie rozpocznie się przed wyznaczoną godziną.

2. Należy bezwzględnie pamiętać o zakrywaniu nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz o stosowaniu dystansu społecznego.

3. Informujemy, że będą przeprowadzane będą pomiary temperatury ciała.
 
 
Wystawa - Show
  XXI Klubowa Wystawa Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych
21. Bavarian, Hanoverian Scenthound and Alpine Dachsbracke Club Show
 

Miasto - City, Date - Date

Wawrzkowizna, 20.09.2020

Miejsce - Place

OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatowa  >  www.wawrzkowizna.com.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

9.09.2020

 
Wycofanie zgłoszeń nie jest już możliwe !

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.

Wystawcy krajowi
(płatność on-line w systemie lub wpływ na konto oddziału do dnia 9.09.2020)

- za pierwszego psa  130 zł
- za każdego następnego  120 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  50 zł
- za psa z tytułem CIB  80 zł
- konkurencje hodowlane  bezpłatnie


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.

Foreign exhibitors - payment up to 9.09.2020:
- each dog: junior, intermediate, open, working and champion class  50 EUR
-
each dog: minor puppy, puppy and veteran class  30 EUR
- breeding competitions  free of charge


Konto bankowe - Bank account

  35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EUR only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Reklamy w katalogu, stoiska handlowe

Indywidualne/Individuals
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  120 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page  -  60 PLN

Firmy/Firms
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  300 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page -  150 PLN


W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.


Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.
Materiały do reklam: tekst + zdjęcia (TIF lub JPEG, min. 300 dpi).

Pliki można wysłać e-mail'em do dnia 4.09.2020 na adres: lodz@wystawy.net lub na adres oddziału.

Stawki za wynajem stoisk handlowych - opłaty zaksięgowane na koncie oddziału do dnia 11.09.2020
jeden dzień - 80 zł + 23% VAT za 1 mb. za 1 dzień handlowy
dwa dni - 100 zł + 23% VAT za 1 mb. za 2 dni handlowe 

 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: oddzial.lodz@zkwp.pl

Planowana obsada sędziowska - Judges

  Marian Paweł Bocianowski (PL)
   

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 17-09-2020