Wystawy / Shows
   
 
 
Wystawa - Show
  XXXI Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Ras Niepolskich
Sheepdogs of Non-Polish Breeds Club Show

Miasto - City, Date - Date

Wawrzkowizna, 21.09.2019

Sponsorzy wystawy

             

Miejsce - Place

OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatowa  >  www.wawrzkowizna.com.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

11.09.2019

Opłaty - Entry Fees

Wystawcy krajowi (wpływ na konto oddziału do dnia 11.09.2019)
- za pierwszego psa (z katalogiem)  120 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  100 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów (bez katalogu)  50 zł
- za psa z tytułem CIB lub CIE (bez katalogu)  50 zł
- konkurencje hodowlane - bezpłatnie

Opłaty wnoszone po terminie oraz w dniu wystawy wynoszą 150 zł za każdego psa,
bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.


Dla wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


Foreign exhibitors - payment up to 11.09.2019:
- each dog: junior, intermediate, open, working and champion class (with catalog)  30 EUR
-
each dog: minor puppy, puppy and veteran class (without catalog)   20 EUR
-
dogs with CIB/CIE title (without catalog)   20 EUR
- breeding competitions - free of charge

ATTENTION !  Paid after 11.09.2019 and at the show 35 EUR for every dog.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


Konto bankowe - Bank account

35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EUR only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Reklamy w katalogu, stoiska handlowe

Indywidualne/Individuals
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  120 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page  -  60 PLN

Firmy/Firms
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  300 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page -  150 PLN


W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.


Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.
Materiały do reklam: tekst + zdjęcia (TIF lub JPEG, min. 300 dpi).

Pliki można wysłać e-mail'em do dnia 6.09.2019 na adres: lodz@wystawy.net lub na adres oddziału.

Stawki za wynajem stoisk handlowych - opłaty zaksięgowane na koncie oddziału do dnia 11.09.2019
stoiska handlowe - 60 zł + 23 % VAT/mb za dzień, 80 zł + 23 % VAT/mb za dwa dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: lodzkioddzial@zkwp.pl

Planowana obsada sędziowska - Judges

  Olga Dolejsova (CZ)
    
Biały owczarek szwajcarski / White Swiss Shepherd Dog
     Ceskoslovensky Vlciak
     Chodsky Pes
     Saarlooswolfhond

Pietro Bottagisio (IT)
    
Owczarki belgijskie / Belgian Shepherd Dog
    
Owczarek australijski (typ amerykański) / Australian Shepherd
     Bearded Collie
    
Owczarek staroangielski - Bobtail / Old English Sheepdog - Bobtail
     Schanepdoes

Olga Kuprianova-Sinko (SLO)
     Australian Cattle Dog
     Komondor
     Lancashire Heeler
     Mudi
     Owczarek chorwacki
     Owczarek holenderski / Dutch Shepherd Dog
    
Owczarek kataloński / Catalan Sheepdog
    
Owczarek szkocki długowłosy / Collie Rough
     Owczarek szkocki krótkowłosy / Collie Smooth

     Owczarek z Majorki
     Puli biały
     Puli kolorowy
     Schipperke

Karin Juto Hedberg (S)
    
Owczarek szetlandzki / Shetland Sheepdog

Anatoli Zhuk (BLR)
     Border Collie
     Bouvier des Flandres
     Owczarek australijski - Kelpie
     Owczarek południoworosyjski Jużak
 


Zasady organizowania konkurencji hodowlanych - Optional Collective Competition - rules

  Najlepsza Hodowla Wystawy Klubowej 2019
Grupę stanowią minimum 3, a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.
Breeder's group of the Club Dog Show 2019

Group consisting of minimum 3 and maximum 5 exhibits of the same breed and variety, without distinction of sex, bred by the same person (same kennel name), even if they are not his property.


Najlepszy Reproduktor Wystawy Klubowej 2019
Oceniane są grupy liczące od 3 zgłoszonych na wystawę potomków danego reproduktora z minimum 2 skojarzeń i po co najmniej 2 sukach, niezależnie od płci, umaszczenia i klasy w której mają występować. Do konkurencji nie wchodzą grupy liczące poniżej 3 psów.
Progeny group BEST STUD DOG of the CLUB DOG SHOW 2019
A group with min. 3 of his progeny from 2 litters.

Najlepsza Suka Hodowlana Wystawy Klubowej 2019
Oceniane są grupy uformowane z 3 do 4 zgłoszonych do katalogu potomków z co najmniej 2 różnych miotów po suce, niezależnie od płci, umaszczenia i klasy w której mają występować. Do konkurencji nie wchodzą grupy mniej liczne. Suka nie musi być zgłoszona na wystawę.
Progeny group BEST BREEDER'S BITCH of the CLUB DOG SHOW 2019
The group with 3-4 of her progeny from 2 litters.


Klasy - Classes:

  Młodszych Szczeniąt / Minor Puppy Class  - 4 - 6 miesięcy / 4-6 months
Szczeniąt / Puppy Class - 6 - 9 miesięcy / 6-9 months
Młodzieży / Junior Class - 9 - 18 miesięcy / 9-18 months
Pośrednia / Intermediate Class - 15 - 24 miesięcy / 15-24 months
Otwarta / Open Class - od 15 miesięcy / from 15 months
Użytkowa / Working Class - od 15 miesięcy, z wymaganym certyfikatem użytkowości. / From 15 months, FCI working certificate must be enclosed

UWAGA ! Zgodnie z decyzją Plenum ZG na Wystawę Klubową Psów ras Pasterskich Niepolskich w Łodzi w dniu 21.09.2019 mogą być przyjmowane psy z grupy 1. FCI, które mogą brać udział w wydarzeniach pasterskich oraz zaliczyły Test Pracy Psów Pasterskich w Stylu Tradycyjnym (HWT TS) lub Test Pracy Psów Pasterskich w Stylu Angielskim (HWT CS), na podstawie dyplomów z tych testów.
W sprawie zmiany klasy na „użytkową” dla tych ras, prosimy o kontakt na adres: biuro@wystawy.net dołączając kopię dyplomu.

Championów / Champion Class  - z zatwierdzonym tytułem Championa. / Documentation for national or international championship must be enclosed.
Weteranów / Veteran Class - powyżej 8 lat / from 8 years.
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 18-09-2019