Wystawy / Shows
   
 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich
Zgodnie z decyzją ZG ZKwP w wystawie mogą brać udział psy/suki należące do następujących grup i sekcji: Grupa III sekcje 1 i 2, Grupa V sekcje 2, 7, Grupa VI bez dalmatyńczyka, całe grupy IV, VII VIII i X oraz Polski spaniel myśliwski.

Hunting-dogs National Show

Miasto - City, Date - Date

Piotrków Trybunalski, 20.10.2019 - niedziela

Miejsce - Place

Stadion Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji - ul. Franciszka Żwirki 6, 97-300 Piotrków Trybunalski

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

10.10.2019

Wycofanie zgłoszeń nie jest już możliwe !

Opłaty - Entry Fees

Wystawcy krajowi (wpływ na konto oddziału do dnia 10.10.2019)

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.

- za pierwszego psa  100 zł  (rasy polskie 50 zł)
- za każdego następnego  90 zł  (rasy polskie 45 zł)
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów  45 zł  (rasy polskie 22,50 zł)
- za psa z tytułem CIB lub CIE  45 zł  (rasy polskie 22.50 zł)
- konkurencja Najlepsza Para, Najlepsza Grupa Hodowlana  30 zł
- konkurs Młody Prezenter  30 zł

Opłaty wnoszone po dniu 10.10.2019 oraz w dniu wystawy wynoszą 150 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.


Dla wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


Foreign exhibitors - payment up to 10.10.2019:

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.

- each dog: junior, intermediate, open, working and champion class  30 EUR
-
each dog: minor puppy, puppy and veteran class   20 EUR
-
dogs with CIB/CIE title   20 EUR
- Best Couple, Best Breeders Group  10 EUR
- Junior Handling   10 EUR

ATTENTION !  Paid after 10.10.2019 and at the show 35 EUR for every dog.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


Konto bankowe - Bank account

35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EUR only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Reklamy w katalogu, stoiska handlowe

Indywidualne/Individuals
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  120 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page  -  60 PLN
  
Firmy/Firms
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  300 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page -  150 PLN

  

W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.

  

Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.
Materiały do reklam: tekst + zdjęcia (TIF lub JPEG, min. 300 dpi).
  

Pliki można wysłać e-mail'em do dnia 7.10.2019 na adres: lodz@wystawy.net lub na adres oddziału.
  
Stawki za wynajem stoisk handlowych - opłaty zaksięgowane na koncie oddziału do dnia 14.10.2019
stoiska handlowe - 60 zł + 23 % VAT/mb za dzień, 80 zł + 23 % VAT/mb za dwa dni
  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: lodzkioddzial@zkwp.pl

Planowana obsada sędziowska - Judges

FCI 3

Piotr Król (PL)
     Jack Russell Terrier
     Parson Russell Terrier
     Kerry Blue Terrier
     West Highland White Terrier
     Norwich Terrier
     Norfolk Terrier
     Welsh Terrier

Joanna Warzecha (PL)
     pozostałe teriery -
sekcja 1 i 2

   

FCI 4

Mirosław Olejnik (PL)

   

FCI 5

Mirosław Olejnik (PL)

   

FCI 6

Edyta Ossowska (PL)
     Gończy polski
     Ogar polski
     Posokowiec bawarski
     Posokowiec hanowerski

Katarzyna Gazda (PL)
     pozostałe rasy z grupy

   

FCI 7

Magdalena Świętoń (PL)

   

FCI 8

Piotr Król (PL)

   

FCI 10

Mirosław Olejnik (PL)

   

Rasy nieuznane

Piotr Król (PL)
    
Polski spaniel myśliwski

   

Młody Prezenter

Rafał First (PL)


 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 16-10-2019