Wystawy / Shows
   
   
 
 
Wystawa - Show
  Klubowa Wystawa Posokowców
Bavarian, Hanoverian Scenthound and Alpine Dachsbracke Club Show

Miasto - City, Date - Date

Piotrków Trybunalski, 8.07.2018

Fundatorzy nagród

           

    

Miejsce - Place

Stadion Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Żwirki 6, 97-300 Piotrków Trybunalski

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

22.06.2018

Opłaty - Entry Fees

Wystawcy krajowi (wpływ na konto oddziału do dnia 26.06.2018)

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.


- za pierwszego psa  100 zł
- za każdego następnego  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów  45 zł
- za psa z tytułem CIB lub CIE  45 zł
- konkurencje hodowlane: Najlepsza Para, Najlepsza Hodowla, Najlepsza Suka Hodowlana, Najlepszy Reproduktor  bezpłatnie

Dla wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

PARKING NA TERENIE WYSTAWY
Karty parkingowe w cenie 20 zł można zakupić on-line w systemie wystawy.NET

 
Foreign exhibitors - payment up to 26.06.2018:

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.

- each dog: junior, intermediate, open, working and champion class  30 EURO
-
each dog: minor puppy, puppy and veteran class   20 EURO
- Best Couple, Best Kennel, Best Brood Bitch, Best Stud Dog  free of charge


On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

PARKING AT THE SHOWGROUND

Parking tickets are now available
on-line at www.wystawy.NET system for 5 EURO.
 


Konto bankowe - Bank account

35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EURO only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Reklamy w katalogu, stoiska handlowe

Indywidualne/Individuals
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  120 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page  -  60 PLN

Firmy/Firms
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  300 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page -  150 PLN


W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.


Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.
Materiały do reklam: tekst + zdjęcia (TIF lub JPEG, min. 300 dpi).

Pliki można wysłać e-mail'em do dnia 22.06.2018 na adres: lodz@wystawy.net lub na adres oddziału.

Stawki za wynajem stoisk handlowych - opłaty zaksięgowane na koncie oddziału do dnia 29.06.2018
stoiska handlowe - 60 zł + 23 % VAT/mb za dzień, 80 zł + 23 % VAT/mb za dwa dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: lodzkioddzial@zkwp.pl

Planowana obsada sędziowska - Judges

   
  Mirosław Olejnik (PL)
    wszystkie rasy
   


Klasy - Classes:

  Młodszych Szczeniąt / Minor Puppy Class  - 4 - 6 miesięcy / 4-6 months
Szczeniąt / Puppy Class - 6 - 9 miesięcy / 6-9 months
Młodzieży / Junior Class - 9 - 18 miesięcy / 9-18 months
Pośrednia / Intermediate Class - 15 - 24 miesięcy / 15-24 months
Otwarta / Open Class - od 15 miesięcy / from 15 months
Użytkowa / Working Class - od 15 miesięcy, z wymaganym certyfikatem użytkowości. / From 15 months, FCI working certificate must be enclosed
Championów
/ Champion Class  - z zatwierdzonym tytułem Championa. / Documentation for national or international championship must be enclosed.
Weteranów / Veteran Class - powyżej 8 lat / from 8 years.


Konkurencje Hodowlane (lokaty 1-4)

Najlepsza Hodowla Alpejski Gończy Krótkonożny
Najlepsza Hodowla Posokowiec Bawarski
Najlepsza Hodowla Posokowiec Hanowerski
Najlepszy Reproduktor Alpejski Gończy Krótkonożny
Najlepszy Reproduktor Posokowiec Bawarski
Najlepszy Reproduktor Posokowiec Hanowerski
Najlepsza Suka Hodowlana Alpejski Gończy Krótkonożny
Najlepsza Suka Hodowlana Posokowiec Bawarski
Najlepsza Suka Hodowlana Posokowiec Hanowerski
Najlepsza Para Hodowlana Alpejski Gończy Krótkonożny
Najlepsza Para Hodowlana Posokowiec Bawarski
Najlepsza Para Hodowlana Posokowiec Hanowerski

Najlepsza Hodowla – startują co najmniej trzy psy z tym samym przydomkiem hodowlanym, z co najmniej dwóch miotów.
Najlepszy Reproduktor – startują co najmniej 3 psy po danym reproduktorze z różnych kryć.
Najlepsza Suka Hodowlana – startują co najmniej 3 psy po danej suce z różnych kryć.
Najlepsza Para Hodowlana – startują psy i suki jednej rasy w rękach jednego właściciela.

Zgłoszenia do konkurencji hodowlanych przyjmowane są w systemie: www.wystawy.net
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 04-07-2018