Wystawy / Shows
   
 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich
Hunting Dogs National Show (CAC)


Zgodnie z decyzją ZG ZKwP w wystawie mogą brać udział psy/suki należące do następujących grup i sekcji: Grupa III sekcje 1 i 2, Grupa V sekcje 2, 7, 8, Grupa VI bez dalmatyńczyka, całe grupy IV, VII VIII i X.

Sponsorzy

         

Miasto - City, Date - Date

Wawrzkowizna, 15.09.2018

Miejsce - Place

OSiR Wawrzkowizna k/Bełchatowa  >  www.wawrzkowizna.com.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

7.09.2018

Opłaty - Entry Fees

Wystawcy krajowi (wpływ na konto oddziału do dnia 7.09.2018)

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.

- za pierwszego psa  100 zł
- za każdego następnego  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów  45 zł
- za psa z tytułem CIB lub CIE  45 zł
- za psa rasy polskiej w klasie młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów  50 zł
- za psa rasy polskiej w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów oraz interchampiony  22,50 zł

- konkurencja Najlepsza Para, Najlepsza Grupa Hodowlana  30 zł
- konkurs Młody Prezenter  30 zł

Dla wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


Foreign exhibitors - payment up to 7.09.2018:

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 EUR.

- each dog: junior, intermediate, open, working and champion class  30 EURO
-
each dog: minor puppy, puppy and veteran class   20 EURO
- Best Couple, Best Breeders Group  10 EURO
- Junior Handling   10 EURO


On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.


Konto bankowe - Bank account

35 1240 3031 1111 0000 3426 6805, PKO SA VI O/Łódź  (wpłaty tylko w PLN !)

Foreign exhibitors:
IBAN:  PL 67 12403073 1978 0010 5723 7759  (payment in EURO only !)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank address:
 Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

The banking fee must pay owner of the dog. / Koszt przelewu bankowego pokrywa w całości wystawca.

Reklamy w katalogu, stoiska handlowe

Indywidualne/Individuals
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  120 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page  -  60 PLN

Firmy/Firms
czarno-biała/black and white - cała strona/whole page  -  300 PLN
czarno-biała/black and white - pół strony/half page -  150 PLN


W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.


Formaty reklam: cała strona (A-5) - 115 x 178 mm, pół strony (A-6) - 115 x 87 mm.
Gotowe reklamy - format pliku: CDR (Corel Draw - czcionki zamienione na krzywe), TIFF (min. 300 dpi), JPEG lub PDF.
Materiały do reklam: tekst + zdjęcia (TIF lub JPEG, min. 300 dpi).

Pliki można wysłać e-mail'em do dnia 5.09.2018 na adres: lodz@wystawy.net lub na adres oddziału.

Stawki za wynajem stoisk handlowych - opłaty zaksięgowane na koncie oddziału do dnia 10.09.2018
stoiska handlowe - 60 zł + 23 % VAT/mb za dzień, 80 zł + 23 % VAT/mb za dwa dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: lodzkioddzial@zkwp.pl


Klasy - Classes:

  Młodszych Szczeniąt / Minor Puppy Class  - 4 - 6 miesięcy / 4-6 months
Szczeniąt / Puppy Class - 6 - 9 miesięcy / 6-9 months
Młodzieży / Junior Class - 9 - 18 miesięcy / 9-18 months
Pośrednia / Intermediate Class - 15 - 24 miesięcy / 15-24 months
Otwarta / Open Class - od 15 miesięcy / from 15 months
Użytkowa / Working Class - od 15 miesięcy, z wymaganym certyfikatem użytkowości. / From 15 months, FCI working certificate must be enclosed
Championów
/ Champion Class  - z zatwierdzonym tytułem Championa. / Documentation for national or international championship must be enclosed.
Weteranów / Veteran Class - powyżej 8 lat / from 8 years.
 

  Konkurs Młody Prezenter (Junior Handling)
Tomasz Borkowski
(PL)

Regulamin konkursu Młody Prezenter

Konkurencje finałowe

Najlepsze Młodsze Szczenię – Milena Seidel
Najlepsze Szczenię – Grzegorz Weron
Najlepszy Junior – Małgorzata Supronowicz
Najlepszy Weteran – Milena Seidel
Najlepsza Para – Małgorzata Wąsacz-Rosa
Najlepsza Grupa – Beata Kujawska
Najlepszy Pies Użytkowy – Grzegorz Weron
Najlepszy Pies Rasy Polskiej – Tomasz Borkowski
Najpiękniejszy Pies Oddziału łódzkiego – Małgorzata Supronowicz
Zwycięzca Grupy 3 – Beata Kujawska
Zwycięzca Grupy 4 – Małgorzata Supronowicz
Zwycięzca Grupy 5 – Leos Jancik
Zwycięzca Grupy 6 – Leos Jancik
Zwycięzca Grupy 7 – Małgorzata Wąsacz-Rosa
Zwycięzca Grupy 8 – Milena Seidel
Zwycięzca Grupy 10 – Grzegorz Weron
Best in Show – Tomasz Borkowski

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie. / The list of judges can be changed.


Aktualizacja / Update: 12-09-2018